Stichting tot Behoud van Brandweer Erfgoed

 

Sponsors 


Wij zoeken voortdurend naar particulieren en bedrijven die net als wij de brandweerhistorie een warm hart toedragen en ons hier graag bij willen helpen. De restauratie en het onderhoud van onze brandweeroldtimer kost logischerwijs behoorlijk wat geld. Om de restauratie en het behoud van deze oldtimers te bekostigen zijn we geheel afhankelijk van giften en sponsoring. Daarvoor zijn we afhankelijk van u als particulier of eigenaar van een bedrijf. Wij hanteren verschillende manieren van sponsoring.

Eenmalige donatie (particulieren en bedrijven)

Ons eenmalig sponsoren helpt ons natuurlijk ook, hoe klein of groot het bedrag ook is. U kunt een bedrag naar keuze aan ons doneren. Stuur ons een bericht met welk bedrag u graag wilt doneren en onze penningmeester stuurt u een factuur.

Jaarlijkse sponsoring (bedrijven)

Indien u ons jaarlijks wilt sponsoren zullen wij uw bedrijfslogo en websitelink op onze website vermelden. Daarnaast zullen we zorgen dat we bij evenementen die wij organiseren of waar bij wij aanwezig zijn uw bedrijf ook zichtbaar is op een bord met sponsors. Onze penningmeester stuurt u jaarlijks een factuur voor de sponsoring. Uiteraard zit u hier niet aan vast, besluit u te stoppen met sponsoring dan kunt u ieder gewenst moment de sponsoring stop zetten. Wij spreken een vast bedrag per jaar met u af met een minimum van € 150,00.

Sponsoring in natura (particulieren en bedrijven)

Het is ook mogelijk om materiaal en goederen aan ons te sponsoren die bijvoorbeeld bijdragen aan de restauratie van onze voertuigen, de inrichting van onze werkplaats, de uitbreiding van onze collectie, etc. Heeft u iets dat u ons zou willen schenken, neem dan even contact met ons op en onze voorzitter laat u weten of wij gebruik kunnen maken van uw aanbod.

Oud metaal

Wij genereren ook inkomsten uit de inzameling van oud metaal. Heeft u oud metaal voor ons? Neem even contact met ons op.


Wij hopen op u te kunnen rekenen!

Deze bedrijven gingen u voor en sponsoren ons: